Haïk presenteert Wilgenbouwkunst

Nieuwegein

De Triool in Nieuwegein betekent drieklank. Samenwerking tussen drie Nieuwegeinse wijken in een wijknetwerk en de samenwerking tussen wijkbewoners, de gemeente en een kunstenaar.

Zo mooi groen alweer, voorjaar 2008

De drie wilgencirkels, die elk een eigen karakter hebben, grijpen in elkaar en verbeelden aldus samenwerking. Een prachtig voorbeeld van wijkgericht werken, burgerparticipatie en sociale cohesie. Momenteel is dit project voorgedragen voor de LPB Award 2008.

De drie cirkels die in elkaar lopen

De opening van het kunstwerk op 29 mei 2008 door wethouder van kunst en cultuur, Carla Breuer.

De gedachte achter het kunstwerk het samenbrengen van de drie wijken, die samenhang is eigenlijk ook de verbinding tussen de bewoners. Prettig zijn de vaste afspraken en de periode is overzichtelijk, je onderhoudt het en ruimt het ook weer op. En je kunt vergunningsvrij bouwen.
Dus zonder dat je op heel veel beleidsachtige zaken stuit kan een wijkmanager samen met de bewoners binnen de gemeente een kunstproject genereren
Christa Vis, Wijkmanager Nieuwegein

Voor ervaringen met deze vorm van wijkgericht samenwerken kunt u altijd contact opnemen met de initiators binnen het Wijknetwerk.

op de foto Twee leuke jongens poseren in de Triool